+420 777 554 492 info@ravotrade.cz

Poradenství

Poradenství v odpadech a druhotných surovinách, Poskytování konzultační činnosti v oblasti legislativy životního prostředí

 

  • Činnost externího ekologa pro malé a střední průmyslové podniky
  • Zpracování provozních řádů
  • Návrh zpracování a využití vašich odpadů
  • Návrh systému hospodaření a toku odpadů ve vaší organizaci
  • Zpětné odběry
  • Poradenství při komunikaci s úřady v oblasti ochrany životního prostředí
  • Dohled nad dodržováním všech zákonných lhůt v oblasti nakládání s odpady
  • Dohled nad dodržováním platné legislativy, kontrola dodržování všech zákonných předpisů v provozu formou pravidelných prohlídek
  • A jiné činnosti dle Vašich požadavků